Vad kan din bokföringsbyrå göra för dig

Bokföring och annan ekonomisk redovisning kan upplevas som ganska abstrakta företeelser för många av oss. Att det handlar om att visa ett företags eller en organisations ekonomiska och finansiella ställning torde vara klart, men vilka tjänster brukar egentligen ingå i den klassiska bokföringen? När du anlitar en byrå för bokföring i Stockholm kan du räkna med att få hjälp med åtminstone följande uppgifter.

Löpande bokföring
Du skickar dina underlag (verifikationer, avtal och andra bevis på affärshändelser) till bokföringsbyrån som konterar affärshändelserna och tar fram månads-, kvartals- och årsrapporter.

Löner
Har du anställda i ditt företag vet du att det är en hel del administration kring löneutbetalningar, pensioner och liknande. Bokföringsbyrån hjälper dig med det administrativa och ser till att du vet exempelvis vilka löneskatter du ska betala.

Moms- och skattedeklaration
Momsdeklaration ska lämnas in till Skatteverket med jämna mellanrum. Vissa företag ska lämna momsdeklaration varje månad medan enskilda näringsidkare med en lite lägre omsättning redovisar momsen i inkomstdeklarationen en gång per år. Oavsett hur det ser ut för ditt företag är bokföringsbyrån behjälplig med uträkningarna. Bokföringsbyrån hjälper även till med de periodiska sammanställningarna för den så kallade EU-momsen.

Reskontra
Reskontra är ett samlingsnamn för de arbetsuppgifter som handlar om granskning och uppföljning av om leverantörsskulder har betalats samt om betalning för kundfordringar har inkommit.

Få bokföringsofferter